Nyelv

GX 3

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Általános figyelemfelhívó jelek
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative A hulladékokat adja le újrafeldolgozásra

Szöveges jelölések

Szöveghelyek kiemelése

Elnevezések és feliratok a következőképp vannak jelölve:
‚ ‛
Feliratozott kezelőelemek jelölése a szegbeverő készüléken.
« »
Feliratok a szegbeverő készüléken

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szegbeverő készülék, gázműködtetésű
  GX 3
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Biztonságos munkavégzés a készülékkel
 • Soha ne nyomja a szegbeverő készüléket valamelyik testrészéhez, mert az a beütés akaratlan kioldásával súlyos sérüléseket okozhat. Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • A felhasználástól függő rögzítők (például nyerstárcsák, bilincsek, szorítókapcsok stb.) szegvezetőre történő felhelyezésekor a beütés akaratlan kioldása súlyos sérüléseket okozhat. A felhasználástól függő rögzítők felhelyezésekor soha ne szorítsa a szegvezetőt a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • Soha ne irányítsa a szegbeverő készüléket maga felé vagy más személyek irányába.
 • A szegbeverő készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a szegbeverővel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha orvosságokat vett be, ne használja a szegbeverőt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szegbeverő használata során komoly sérülésekhez vezethet.
 • A szegtoló visszahúzása során ügyeljen arra, hogy az biztosan bereteszeljen.
 • Ügyeljen arra, hogy reteszbiztosító kioldásakor a szegtoló ne menjen hirtelen előre, hanem Ön vezesse azt előre. Becsípődhetnek az ujjai.
 • Ne üsse be túl kemény aljzatokba , például hegesztett vagy öntött acélba a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy a rögzítőelemek töréséhez vezethet.
 • Ne üsse be túl puha aljzatokba , például fába vagy gipszkartonba a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy az aljazat átlyukasztásához vezethet.
 • Ne üsse be túl rideg aljzatokba , például üvegbe vagy csempébe a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy az aljazat letöredezéséhez vezethet.
 • Szegbeütés előtt győződjön meg arról, hogy az aljzat másik oldalán a szegbeütés nem okozhat személyi sérüléseket és nem károsíthatja az ott lévő tárgyakat.
 • A kioldó gombot csak akkor nyomja meg, ha a szegbeverő készüléket annyira odaszorította az aljzatra, hogy a szegvezető ütközésig bemerült a szegbeverő készülékbe.
 • Feltétlenül viseljen munkavédelmi kesztyűt, ha forró szegbeverő készüléken végez karbantartást.
 • Hosszabb időn keresztül nagy beütési frekvencia mellett végzett szegbeütés során, a markolat kivételével, minden felület felforrósodhat. Égési sérülések elkerülésére viseljen védőkesztyűt.
 • A szegbeverő készülék túlhevülése esetén vegye ki a gázpatront, és várja meg, míg a készülék lehűl. Ne lépje túl a maximális beütési gyakoriságot.
 • Beütés közben az anyag letöredezhet, vagy a szegtárban lévő szalag kidobódhat. A szilánkok szemsérülést okozhatnak. Viseljen megfelelő védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot. A személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka, megfelelő védőszemüveg és fülvédő használata a készülék használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát. A közelben tartózkodó munkatársaknak is védőszemüveget és védősisakot kell viselniük.
 • Viseljen megfelelő fülvédőt (lásd a zajinformációkat a Műszaki adatok alatt). A rögzítőelem beütését a gáz-levegő keverék begyújtása váltja ki. Az ennek során fellépő zajterhelés halláskárosodást okozhat. A közelben tartózkodó munkatársaknak is fülvédőt kell viselniük.
 • Mindig szorosan és a felületre merőlegesen tartsa a szegbeverő készüléket, ha szegbeütést végez. Ez segít megakadályozni azt, hogy a rögzítőelemet elforduljon az alapfelületről.
 • Ugyanarra a helyre soha ne üssön be egy második rögzítőelemet. Ez a rögzítőelemek töréséhez és beszorulásához vezethet.
 • Soha ne verjen be egy menetes szeget vagy szeget ismételten. Ismételt használat esetén a rögzítőelem eltörhet és sérülést okozhat.
 • Mindig vegye ki a gázpatront () és ürítse ki a szegtárat ) a szegtár cseréje vagy a tisztítási, szerviz- és karbantartási munkák, ill. raktározás és szállítás előtt, vagy ha a szegbeverő készüléket felügyelet nélkül hagyja.
 • Használat után a készüléket fektesse a talajra. A tartórúdra felszerelt, a falhoz támasztott készülék eldőlhet, és balesetet okozhat.
 • A tartórudat a szegbeverő készülék leeresztésekor ne a hátsó végénél tartsa. A nagy emelőerő miatt a szegbeverő készülék kilengése felett elvesztheti uralmát. Ez sérülést és anyagi kárt okozhat.
 • A szegbeverő készülék kifogástalan és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket, amennyiben a használati utasítás másképp nem rendelkezik, szakszerűen meg kell javíttatni a Hilti Szervizzel vagy ki kell cseréltetni.
 • A szegbeverő készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a szegbeverő készülék biztonságos maradjon.
 • A szegbeverő készüléket tilos átalakítani vagy módosítani.
 • Ne használja a szegbeverő készüléket olyan helyen, ahol tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. A szegbeverő készüléket ne tegye ki csapadéknak, ne használja nedves vagy nyirkos környezetben.
 • A szegbeverő készüléket csak jól szellőztetett munkaterületen alkalmazza.
 • Válassza ki a szegvezető és a rögzítőelem megfelelő kombinációját. A rosszul megválasztott kombináció a szegbeverő készülék sérülését okozhatja, vagy csökkentheti a rögzítési minőséget.
 • Mindig tartsa be a felhasználásra vonatkozó irányelveket.
Elektromos áram miatti veszély
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek.
 • A szegbeverő készüléket mindig a szigetelt fogantyúnál fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a készülék elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a készülék fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
Utasítások a készülékben használt gáz kezelésére
 • Vegye figyelembe a gázpatronon és a mellékelt dokumentációban feltüntetett utasításokat.
 • A patronból távozó gáz károsítja a tüdőt, a bőrt és a szemet. A gázpatron kivételét követően mintegy 10 másodpercig tartsa távol az arcát és szemét a gázpatron rekeszétől.
 • Ne működtesse kézzel a gázpatron szelepét.
 • Ha valaki belélegezte a gázt, vezesse ki őt a szabadba vagy egy jól szellőző helyiségbe, és helyezze kényelembe. Amennyiben szükséges, forduljon orvoshoz.
 • Ha valaki eszméletét veszti, forduljon orvoshoz. Ezt a személyt vigye egy jól szellőző helyiségbe és helyezze stabil oldalfekvésbe. Amennyiben a személy nem lélegzik, lélegeztesse mesterségesen, amennyiben szükséges, alkalmazzon oxigént.
 • Ha a gáz a szemébe került, nyitott szemmel, több percen át folyó vízzel öblítse ki.
 • Ha a gáz a bőrével érintkezett, a felületet gondosan mossa le szappannal és meleg vízzel. Ezt követően használjon bőrápoló krémet.
Általános információk az ön személyes védelme érdekében.
 • Ügyeljen az ergonomikus testtartásra. Ügyeljen arra, hogy munkavégzés közben mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni a szegbeverő készülék fölött.
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Szegvezető
 2. Tolattyú a beütési mélység beállításához és a szegvezető kireteszeléséhez
 3. RESET gomb
 4. Be-/kieresztő szelep
 5. Szellőzőnyílások
 6. Övkampó
 7. Elsütő billentyű
 8. Fogantyú
 9. Szegtoló
 10. Szegtár reteszelése
 11. Támasztóláb
 12. Tár
 13. Típustábla
 14. Gázpatron-kijelző
 15. GAS gomb
 16. Gázpatron rekesze
 17. Gázpatron rekeszének fedele

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék gázműködtetésű szegbeverő készülék („szegbeverő készülék”). Rendeltetése szerint rögzítőelemek betonba, acélba, mészkőbe, betonfalazatba, vakolt téglafalba és más, direktrögzítésre alkalmas aljzatba történő beütésére szolgál.

A szegbeverő készüléket csak kézzel tartva vagy tartórúdon (tartozék) szabad használni.

Szállítási terjedelem

Gázhajtású szegbeverő készülék szegvezetővel, kofferrel, használati utasítással.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy a www.hilti.group oldalon talál

Szegvezetők

A szegvezető tartja a menetes szeget, ill. vezeti a szeget és szegbeütés során a kívánt helyen az aljzatba vezeti a rögzítőelemet. A GX 3 és GX 3-ME (pontosabb megnevezést lásd a típustáblán) szegbeverőhöz a felhasználáshoz specifikus szegvezetők (IF vagy ME) kaphatók.

Rögzítőelemek

Kétféle rögzítőelem dolgozható fel a szegbeverő készülékkel: szegek és menetes szegek. További rögzítők a szegvezető feltűzéséhez különböző alkalmazásokhoz kapható.

Tolattyú a beütési mélység beállításához és a szegvezető kireteszeléséhez

A tolattyú lehetővé teszi a beütési mélység csökkentését. EJECT állásban kireteszeli a szegvezetőt a kivételhez.
Állapot
Jelentés
+
Standard beütési mélység

Csökkentett beütési mélység
EJECT
A szegvezető kireteszelése

RESET gomb

Szegbeütés után előfordulhat, hogy a szegvezető nem tér vissza kiindulóhelyzetébe. Ezt a dugattyú hibás állása okozza. A RESET gombbal megszüntethető a hibás dugattyúállás.
Állapot
Jelentés
A RESET gomb kiáll a házból. Látható a fehér széle.
A dugattyú hibás állása
A RESET gomb a házzal egy síkban van.
Nincs hibás dugattyúállás

Támasztóláb

Sík aljzaton a támaszték megkönnyíti a szegbeverő készülék derékszögű elhelyezését, mivel csak oldalirányban kell a derékszögű elhelyezésre ügyelni. Egyenetlen vagy hullámos aljzaton szükség lehet a támaszték levételére, hogy a szegvezetőt az aljzathoz képest merőlegesen lehessen elhelyezni.

Övkampó

Az övkampó két fokozatban húzható ki.
Állapot
Jelentés
1. fokozat:
Beakasztási helyzet az övön
2. fokozat:
Beakasztási helyzet létrán, állványon, munkapódiumokon stb.

Gázpatron

Tartsa be a gázpatronhoz mellékelt biztonsági utasításokat!
Üzemeltetéshez a gázpatront be kell helyezni a szegbeverő készülék gázpatron rekeszébe.
A gázpatron állapotát a GAS gomb megnyomását követően lehet leolvasni a LED-es kijelzőn.
A munkavégzés szüneteltetésekor, valamint karbantartás, szállítás és raktározás során ki kell venni a gázpatront a szegbeverő készülékből.

Gázpatron állapotának kijelzése

A GAS gomb megnyomását követően a LED-es kijelzőn megjelenik a gázpatron állapota.
A töltöttség kijelzése nem működik, ha a szegvezető ütközésig a készülékbe van tolva.
Állapot
Jelentés
Mind a négy LED zölden világít.
Töltöttség kb. 100%.
Három LED zölden világít.
A töltöttség kb. 75%.
Két LED zölden világít.
A töltöttség kb. 50%.
Egy LED zölden világít.
A töltöttség kb. 25%.
Egy LED zölden villog.
A töltöttség 10% alá csökkent. Javasoljuk, hogy cserélje ki a gázpatront.
Egy piros LED világít.
Vagy nincs gázpatron a szegbeverő készülékben, vagy nem megfelelő a gázpatron, vagy üres.
Műszaki okokból a gázpatron akkor is tartalmaz még valamennyi gázt, ha a kijelzőn az „üres” töltési szint kijelzés jelenik meg.

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék

Súly (üres)
8,6 lb
(3,9 kg)
Alkalmazási hőmérséklet, környezeti hőmérséklet
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Rögzítőelemek maximális hossza
1,5 in
(39 mm)
Rögzítőelemek átmérője
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Rászorítási út
1,6 in
(40 mm)
Tár befogadóképessége
40 + 2 db szeg
Beütések maximális száma (Rögzítőelemek/h)
1 200
Maximális mágneses térerősség
−16,5 dBµA/m
Frekvencia
13 553 MHz … 13 567 MHz

Zajinformációk és rezgésértékek

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak szegbeverő készülékek egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok a szegbeverő készülék fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha a szegbeverő készüléket más célra, eltérő felszereltséggel használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket ténylegesen nem használják. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szegbeverő készülékek és felszerelések karbantartása, a készüléket kezelő személy kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
A zajkibocsátási értékek az EN 15895 szabványnak megfelelően lettek kiszámítva
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA, 1s)
99 dB(A)
Hangnyomásszint csúcsértéke a munkavégzés helyén (LpC, peak)
133 dB (C)
Hangteljesítmény (LWA)
105 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalansága
2 dB(A) / 2 dB(C)
Visszaütés
Energiával egyenértékű gyorsulás, (ahw, RMS(3))
eredmények B35 betonon lévő 1 mm lemez esetén: 3,64 m/s2
Mérési hibahatár
0,13 m/s²

A szegbeverő készülék feltöltése

Feltöltés szegek beveréséhez

Felszerelési állapot szegbeütéshez

A szegek konfekcionált szegszalagként kerülnek adagolásra a szegtárba.
A szegek beveréséhez nem szabad az egyenkénti beveréshez szükséges adaptert behelyezni.

Szegtár feltöltése

 1. Húzza hátrafelé bepattanásig a szegtolót.
 2. Tolja be a szegeket tartalmazó szalagot ütközésig a szegtárba.
  A rövid szegeket tartalmazó szalagot tévedésből rosszul is be lehet vezetni. Rövid szegek esetén ügyeljen arra, hogy a szegek hegye előrefelé legyen irányítva.
FIGYELMEZTETÉS
Zúzódás veszélye! A szegtoló elengedésekor becsípődhetnek az ujjai.
 • Ne engedje, hogy a szegtoló hirtelen előreszaladjon, hanem Ön vezesse azt előre ütközésig.
 1. Reteszelje ki a szegtolót és vezesse előre üközésig.

Gázpatron behelyezése

 1. Nyissa ki a gázpatron rekeszének fedelét.
 2. Vegye le a gázpatronról a kupakot.
  Tartsa meg a kupakot, hogy a gázpatront annak kivétele után, pl. ürítés és szállítás során biztonságosan lezárhassa.
 3. A gázpatront a szeleppel előre úgy tolja a gázpatron rekeszébe, hogy a gázpatron kapcsa az erre szolgáló nyílásba behatoljon és bereteszeljen.
 4. Zárja a gázpatron rekeszének fedelét.
 5. A ravasz megnyomása nélkül nyomja a szegbeverő készüléket a szegvezetővel háromszor az aljzatnak a gázvezetékek légtelenítése érdekében.

Feltöltés menetes szegek beveréséhez

Felszerelési állapot menetes szegek beveréséhez

A menetes szegeket egyenként, elölről kell a szegvezetőbe bevezetni. Az egyenkénti beveréshez adapterre van szükség. A menetes szegek csomagolási egységei tartalmaznak egy-egy adaptert az egyenkénti szegbeveréshez a megfelelő szerelési utasítással együtt.
A menetes szegek beveréséhez a tárat ki kell üríteni, és az egyenkénti beveréshez adaptert kell felszerelni.

Az egyenként beverésre szolgáló adapter behelyezése

 • Helyezze be az egyenkénti beverésre szolgáló adaptert ().

Gázpatron behelyezése

 • Helyezze be a gázpatront ().

Rögzítőelemek beverése

Szegek beütése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A szegbeverő készülék testhez vagy valamely testrészhez szorítása a szegbeütés akaratlan kioldása révén súlyos sérüléseket okozhat
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 1. Ellenőrizze a beütési mélység beállításait.
 2. Helyezze a szegbeverő készüléket a támasztólábbal és a szegvezetővel az aljzatra.
 3. Nyomja a szegbeverő készüléket a szegvezetővel ütközésig az aljzathoz.
 4. Ügyeljen arra, hogy a szegvezető merőleges legyen az aljzatra.
 5. Szegbeveréshez nyomja meg a reteszt.
  Ha a szegbeverő készüléket nem nyomja ütközésig az aljzathoz, akkor a szegbeütés nem lehetséges.
 6. Beütés után teljesen emelje fel a szegbeverő készüléket az aljzatról.
 7. A munka befejezésekor, vagy ha a szegbeverő készüléket felügyelet nélkül hagyja, vegye ki a gázpatront ) és ürítse ki a szegtárat ().

Menetes szeg beverése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A szegbeverő készülék testhez vagy valamely testrészhez szorítása a szegbeütés akaratlan kioldása révén súlyos sérüléseket okozhat
 • A rögzítőelemeket feltűzésnél soha ne nyomja a kezéhez, vagy más testrészéhez.
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély leeső tárgyak miatt! A nem optimálisan bevert szegre vagy menetes szegre egy újabb szeg beverése gyengítheti a rögzítést. Ennek következményeképp a rögzítendő tárgy leeshet, ami anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
 • Soha ne végezzen szegbeverést egy már bevert szeg vagy menetes szeg helyzetének megszilárdítására.
 1. Ellenőrizze a beütési mélység beállításait.
 2. Vezessen be egy szeget a szegvezetőbe.
 3. Helyezze a szegbeverő készüléket a támasztólábbal és a szegvezetővel az aljzatra.
 4. Nyomja a szegbeverő készüléket a szegvezetővel ütközésig az aljzathoz.
 5. Ügyeljen arra, hogy a szegvezető merőleges legyen az aljzatra.
 6. Szegbeveréshez nyomja meg a reteszt.
  Ha a szegbeverő készüléket nem nyomja ütközésig az aljzathoz, akkor a szegbeütés nem lehetséges.
 7. A munka befejezésekor, vagy ha a szegbeverő készüléket felügyelet nélkül hagyja, vegye ki a gázpatront ).

A szegbeverő készülék lemerítése

Gázpatron kivétele

 1. Nyissa ki a gázpatron rekeszének fedelét.
 2. A gázpatron kioldásához nyomja meg a gázpatron kapcsát.
 3. Vegye ki a gázpatront a gázpatron rekeszéből.
 4. Helyezze a kupakot a gázpatronra.
 5. Zárja a gázpatron rekeszének fedelét.

Szegtár kiürítése

 1. Húzza hátrafelé bepattanásig a szegtolót.
 2. Vegye ki az összes szalagot a szegtárból.
FIGYELMEZTETÉS
Zúzódás veszélye! A szegtoló elengedésekor becsípődhetnek az ujjai.
 • Ne engedje, hogy a szegtoló hirtelen előreszaladjon, hanem Ön vezesse azt előre ütközésig.
 1. Reteszelje ki a szegtolót és vezesse előre üközésig.

Az egyenként beverésre szolgáló adapter kivétele

 • A menetes szeg beverését követően vegye ki az egyenkénti beverésre szolgáló adaptert ().

Opcionális kezelési lépések

Gázpatron állapotának ellenőrzése

 1. A szegbeverő készülék megnyomása nélkül nyomja meg a GAS gombot.
 2. Olvassa le a gázpatron állapotát.

Szegtár levétele

 1. Húzza hátrafelé bepattanásig a szegtolót.
 2. Vegye ki a laza szalagokat a szegtárból.
FIGYELMEZTETÉS
Zúzódás veszélye! A szegtoló elengedésekor becsípődhetnek az ujjai.
 • Ne engedje, hogy a szegtoló hirtelen előreszaladjon, hanem Ön vezesse azt előre ütközésig.
 1. Reteszelje ki a szegtolót és vezesse előre üközésig.
 2. Nyissa ki a szegtár reteszelését.
 3. Fordítsa el a forgáspontja körül előrefelé a szegtárat.
 4. Akassza ki a szegtárat.

A szegtár behelyezése

 1. Nyissa ki a szegtár reteszelését.
 2. Akassza be az elülső szegtárat.
 3. Fordítsa a szegtárat ütközésig a szegbeverő készülékhez.
 4. Zárja a szegtár reteszelését.

Szegvezető levétele

 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. A szegvezető kireteszeléséhez állítsa a tolattyút EJECT állásba.
 3. Vegye ki a szegvezetőt.

Szegvezető behelyezése

 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. Vezesse a szegvezetőt a szegbeverő készülék orrának résébe.
 3. Tartsa meg a szegvezetőt, hogy ki ne essen, majd nyomja a szegbeverő készüléket a szegvezetővel együtt szilárd aljzatnak, míg a szegvezető bereteszel.
 4. Ellenőrizze, hogy a szegvezető bereteszelt.
  • Mihelyt bereteszel a szegvezető, a szegvezető kireteszelésének tolózára visszaáll a + pozícióba.

Támasztóláb levétele

 1. Enyhe nyomással oldja a támasztóláb reteszelő mechanikáját.
 2. Fordítsa el a támasztékot 90°-kal.
 3. Vegye le a támasztólábat.

Támasztóláb felszerelése

 1. Helyezze a támasztólábat a tár jobb sarkába, majd vezesse be a résbe.
 2. Forgassa el a támasztólábat a tárhoz képest 90°-kal, és enyhe nyomással hagyja, hogy bereteszeljen.

Az egyenként beverésre szolgáló adapter behelyezése

 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. Vegye le a szegtárat.
 3. Helyezze be az egyenkénti beverésre szolgáló adaptert.
 4. Helyezze be a szegtárat.

Az egyenként beverésre szolgáló adapter kivétele

 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. Vegye le a szegtárat.
 3. Vegye ki az egyenkénti beverésre szolgáló adaptert.
 4. Helyezze be a szegtárat.

Hibaelhárítás

Dugattyú téves állásának megszüntetése

 • Ellenőrizze a RESET pozícióját.
  Eredmény 
  • A RESET gomb kiáll a házból. Látható a fehér széle.
  • A dugattyú hibás állásának megszüntetéséhez nyomja meg a RESET gombot.

Idegen tárgyak és szegek eltávolítása a szegvezető tartományából

VIGYÁZAT
Sérülésveszély repkedő részek miatt! A beütés sérülésveszélyes lehet a repkedő részek miatt, ha a szegvezető környékén idegen test található, vagy ha rögzítőelem a szegvezetőbe szorul.
 • Soha ne próbálja meg a hibát újabb szeg beverésével orvosolni!
 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. Ürítse ki a szegtárat.
 3. Vegye le a szegtárat.
 4. Vegye le a szegvezetőt.
 5. Távolítson el minden idegen tárgyat és szeget a szegvezető tartományából.
 6. Helyezze be a szegvezetőt.
 7. Helyezze be a szegtárat.

Ápolás és karbantartás

A szegbeverő készülék ápolása

 • A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el!
 • A markolatot tartsa olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Rendszeresen tisztítsa meg a szegbeverő készüléket.
 • A tisztításhoz ne használjon szórópisztolyt, gőzborotvát és folyó vizet.
 • Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Ne használjon sprayt és hasonló kenő- és ápolószereket.

A szegbeverő készülék tisztítása

 1. Vegye ki a gázpatront.
 2. Ürítse ki a szegtárat.
 3. Távolítsa el a szegvezetőből a műanyagdarabokat.
 4. Száraz kefével tisztítsa meg a szellőzőnyílást anélkül, hogy szennyeződést vagy idegen testet juttatna a készülék belsejébe.
 5. A készülék külsejét nedves tisztítóronggyal tisztítsa meg.

Szállítás és tárolás

Karbantartás

 • A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.group .
 • Rendszeres időközönként ellenőrizze a szegbeverő készülék külső részeit, hogy nem sérültek-e meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul működik-e.
 • Ne használja a szegbeverő készüléket, ha valamely alkatrésze sérült, vagy valamely kezelőelem hibásan működik.
 • A meghibásodott szegbeverő készüléket a Hilti Szervizzel javíttassa meg.

A készülék ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

 • Állítsa a beütési mélység beállításának tolattyúját + pozícióba.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Service -hez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A rögzítőelemeket a készülék gyakran nem elég mélyre üti be.
Túl alacsony a teljesítmény.
  • Állítsa a beütési mélység beállításának tolattyúját + pozícióba.
A rögzítőelem túl hosszú.
 • Használjon rövidebb rögzítőelemet.
Az aljzat túl kemény.
 • Fontolja meg DX-készülékek használatát.
A be- és kiömlőszelep szennyezett vagy letakart.
 • Tisztítsa meg a szegbevezető készüléket, és ügyeljen a kéztartásra.
Image alternative
A rögzítőelemeket a készülék gyakran túl mélyre üti be.
Túl magas a teljesítmény.
  • Állítsa a beütési mélység beállításának tolattyúját pozícióba.
A rögzítőelem túl rövid.
 • Használjon hosszabb rögzítőelemeket.
Image alternative
A rögzítőelemek törnek.
Túl alacsony a teljesítmény.
  • Állítsa a beütési mélység beállításának tolattyúját + pozícióba.
A rögzítőelem túl hosszú.
 • Használjon rövidebb rögzítőelemet.
Az aljzat túl kemény.
 • Fontolja meg DX-készülékek használatát.
A szegvezetőt nem merőlegesen helyezték az aljzatra.
 • Szegbeverés során úgy nyomja a szegbeverő készüléket az aljzatnak, hogy a szegvezető az aljzattal derékszöget zárjon be.
Image alternative
Rögzítőelemek elhajlanak.
Túl alacsony a teljesítmény.
  • Állítsa a beütési mélység beállításának tolattyúját + pozícióba.
A rögzítőelem túl hosszú.
 • Használjon rövidebb rögzítőelemet.
A szegvezetőt nem merőlegesen helyezték az aljzatra.
 • Szegbeverés során úgy nyomja a szegbeverő készüléket az aljzatnak, hogy a szegvezető az aljzattal derékszöget zárjon be.
Image alternative
A rögzítőelemek nem tartanak acél aljzatban.
Az aljzat túl vékony.
 • Válasszon más rögzítési módszert.
A gázpatron tartalma nem elég a rögzítőelem-csomag beütéséhez.
Megnövekedett a gázfogyasztás a túl gyakori szegbeütés nélküli rászorítás miatt.
 • Kerülje a szegbeütés nélküli rászorítást.
A szegbevezető készülék nem jön szét.
Dugattyú hibás állapota
A szegfelismerés blokkolva van, és a RESET gomb megnyomásra nem kerül egy síkba a készülékházzal.
A rögzítőelem megakadt a szegtárban.
 • Lazítsa ki a beszorult rögzítőelemet.
Beszorult a szög a csúcs előtti emelő alatt.
 • Vegye ki a gázpatront, nyomja lefelé a készüléket és erősen nyomja meg a ravaszt.
Túl magas a kimaradt beütések aránya.
A szegtárat nem merőlegesen helyezték az aljzatra.
 • Szegbeverés során úgy nyomja a szegbeverő készüléket az aljzatnak, hogy a szegvezető az aljzattal derékszöget zárjon be.
Hibás rögzítőelemet használ.
 • Használjon megfelelő rögzítőelemet.
Az aljzat túl kemény.
 • Fontolja meg DX-készülékek használatát.
A szegbeverő készülék nem végez beütést.
A szegtoló nincs előre vezetve.
 • Reteszelje ki a szegtolót és vezesse előre üközésig.
Nincs elegendő szeg a szegtárban (2 szeg, vagy kevesebb).
Hibás a szegadagolás
 • Használjon egy másik szegeket tartalmazó szalagot.
 • Tisztítsa meg a szegtárat.
Üres gázpatron
Az 1. LED pirosan világít.
Levegős a gázvezeték
 • Nyomja meg a szegbeverő készüléket kioldás nélkül háromszor.
Idegen test található a szegvezető tartományában
A szegbeverő készülék túl forró.
 • Hagyja lehűlni a szegbeverő készüléket.
Elektronikai hiba
 • Vegye ki a gázpatront, majd helyezze be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezzen be új gázpatront.
A szegbeverő készülék forró és szünetet követően sem végez beverést.
A beverés sebessége jóval az óránként 1200 felett volt.
 • Hagyja lehűlni a szegbeverő készüléket.
A szegbeverő készülék nem végez beütést, vagy csak egyesével üt be
A környezeti feltételek az engedélyezett tartományon kívül vannak.
 • Ügyeljen arra, hogy betartsák a Műszaki adatok szerinti engedélyezett tartományokat.
A gázpatron hőmérséklete az engedélyezett tartományon kívül van.
 • Ügyeljen arra, hogy betartsák a Műszaki adatok szerinti engedélyezett tartományokat.
A gázadatoló rendszerben gázbuborékok keletkeztek.
 • Vegye ki a gázpatront, majd helyezze be újra.
Szegbeütés után nem emelték fel teljesen a szegbeverő készüléket.
 • Beütés után teljesen emelje fel a szegbeverő készüléket az aljzatról.
A rögzítőelemet nem lehet eltávolítani a szegvezetőből.
A rögzítőelem megakadt a szegtárban.
 • Lazítsa ki a beszorult rögzítőelemet.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative